فرایند اخذ حمایت از ثبت علامت تجاری در خارج از کشور

 ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان

گام اقدام شروع پایان توضیحات
1 ثبت نام در سامانه غزال و انتخاب کارگزار 98/11/1 98/12/29

آدرس سامانه غزال

ghazal.inif.ir

2 بررسی و تایید درخواست شرکت در سامانه غزال توسط دفتر توانمندسازی 98/11/1 98/12/29
3 هماهنگی با کارگزار برای انعقاد قرارداد 98/11/1 98/12/29 شرکت موظف است ظرف دو هفته نسبت به انعقاد قرارداد با کارگزار منتخب اقدام نماید. در غیر اینصورت به منزله انصراف تلقی خواهد شد.
4 پرداخت هزینه خدمات از جانب شرکت دانش‌بنیان به کارگزار 98/11/1 98/12/29 سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند ثبت علامت تجاری در خارج از کشور، هشتاد و پنج درصد هزینه‌های خدمات امور ثبتی تا سقف 50 میلیون تومان است.

شرکت موظف است پس از انعقاد قرارداد نسبت به پرداخت بخشی از هزینه­‌های ثبت به کارگزار اقدام نماید.

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی پس از اتمام فرآیند به کارگزار و یا شرکت پرداخت می­‌شود.

5 مدارک و مستندات لازم برای اخذ سهم حمایتی 98/11/1 98/12/29 کارگزار/ شرکت موظف است برای اخذ سهم حمایتی صندوق مستندات زیر را به صندوق ارسال نمایند.

مستندات برای پرداخت به شرح زیر است:

·   قرارداد با کارگزار (فاکتور رسمی) (در صورت داشتن کارگزار)

·   رسید ثبت اظهارنامه

·   تصویر گواهی ثبت علامت تجاری

·   تمامی مستندات مالی پرداخت هزینه‌های ثبت علامت تجاری

·   مستندات مالی واریز وجه شرکت دانش‌بنیان به حساب کارگزار (در صورت همکاری)

·   نامه درخواست حمایت خطاب به مدیریت توانمندسازی (اعلام شماره حساب/ شبای شرکت)