HEADER

صندوق نوآوری و شکوفایی از ثبت نشان تجاری شرکت های دانش بنیان در داخل کشور حمایت می کند.

ثبت نشان تجاری یکی  از خدمات حفاظت مالکیت فکری است که در قالب خدمات توانمندسازی به شرکت های دانش بنیان ارایه می شود.

شرکت های دانش بنیان می توانند برای حمایت بلاعوض صندوق نوآوری و شکوفایی، ابتدا درخواست ثبت نشان تجاری در داخل کشور را در سامانه غزال وارد نمایند، و پس از انجام فرآیند در سامانه مرکز مالکیت معنوی و درصورت ثبت نشان، از حمایت صندوق تا سقف یک میلیون تومان برای ثبت و مشاوره استفاده کنند.

 

register2