برای اطلاعات بیشتر و تست سیستم خود، بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

باتوجه به برگزاری هر دوره آنلاین، لینک وبینار اختصاصی همراه با نام کاربری 24 ساعت قبل، فعال و به ثبت نام کننده ایمیل می شود

webinar-enrt-koli

guide-webinar7

webinar-title-11


software   webinar-test

faq