به اطلاع شرکت های شرکت های ارائه دهنده خدمات مشاوره و اخذ استاندارهای ملی و بین المللی متقاضی عضویت درشبکه ملی توانمندسازی می رساند باتوجه به تصمیمات مدیریتی و تا هنگام تصویب حمایت های سال 97 ، فراخوان به تعویق می افتد. در صورت تصویب حمایت های بلاعوض حوزه استاندارد و مجوزها شرکت های دانش بنیان  ، فراخوان 30فروردین 1397 اطلاع رسانی خواهد شد

..