66

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان ها» نموده است. در این دوره آموزشی مدیران و کارشناسان با فرهنگ استعداد و مدیریت جانشین پروری، ارزش ها و اصول جانشین پروری و مدل ها و رویکردهای جانشین پروری آشنا می شوند.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت:مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان ها

زمان برگزاری: شنبه 24 شهریورماه

daneshbonyan (7)

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره246،000تومان می باشد که با حمایت 75درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 61،500تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره88310113-021 داخلی 250تماس حاصل نمایید.