گام‌ها

اقدام‌ها تاریخ شروع تاریخ پایان

توضیحات

1 مراجعه به سامانه ثبت درخواست صندوق نوآوری و شکوفایی (غزال) و ثبت درخواست

1398/02/15

1398/09/10

1- آدرس سامانه غزال؛ ghazal.inif.ir

2- در صورتی‌که نام کاربری غزال برای شرکت دانش‌بنیان تعریف نشده است با شماره 42170777-021 تماس حاصل نمائید.

2 بررسی درخواست شرکت در دفتر توانمندسازی صندوق

1398/02/15

1398/09/20

درخواست‌های ثبت‌شده، حداکثر ظرف ده روز کاری در دفتر توانمندسازی بررسی می‌شود. در این مرحله شرکت برای نیازسنجی گواهی‌نامه مورد نظر خود و راهنمایی بیشتر از خدمات مرکز مشاوره صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده خواهد نمود.
3 اطلاع‌رسانی دفتر توانمندسازی به شرکت (تأیید اولیه یا رد)

1398/02/15

1398/12/15

نتیجه بررسی درخواست از طریق سامانه غزال و ایمیل دفتر توانمندسازی به شرکت دانش‌بنیان اعلام می‌شود.
4 اقدام لازم جهت دریافت استاندارد (شرکت دانش‌بنیان)

1398/02/15

1398/12/15

صندوق دخالتی در موارد مالی و حقوقی فیمابین شرکت متقاضی و شرکت های مشاور و گواهی دهنده (CB-NB) ندارد.

شرکت دانش بنیان بایستی قبل از انعقاد قرارداد با شرکت مرجع صادرکننده گواهی (CB-NB) و مشاور از صندوق نوآوری و شکوفایی تاییدیه اخذ نماید و پیرو موارد ذکر شده اقدامات لازم جهت اجرای الزامات و دریافت استاندارد را انجام دهد.

5 ارسال مدارک به دفتر توانمندسازی

(از طریق ایمیل: tejarisazi@nsfund.ir)

1398/04/01

1398/12/20

1. حمایت‌ها و تسهیلات مالی صرفا پس از اخذ گواهی استاندارد پرداخت می‌شود.

2. مدارکی که پس از اخذ استاندارد باید ارائه شود:

– نامه درخواست حمایت شرکت خطاب به دفتر توانمندسازی

–  گواهی استاندارد اخذ شده

– رسید/مدرک مثبته واریز وجه (فیش واریز به حساب شرکت مشاور یا گواهی‌دهنده)

-ارائه فاکتور رسمی برای تمامی پرداخت ها

– قراردادهای منعقده با مشاور و گواهی‌دهنده

6 بررسی مدارک توسط دفتر توانمندسازی

1398/04/01

1398/12/25

7 اعلام نتیجه به شرکت و واریز هزینه به حساب شرکت

1398/04/01

1399/03/31

میزان حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی برای اخذ استاندارد تخصصی-محصولی 70% هزینه‌ها تا سقف 20 میلیون تومان و برای استانداردهای صادراتی 50% هزینه‌ها تا سقف 100 میلیون تومان است که پس از تأیید دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت می‌شود.

 

حمایت صندوق برای اخذ استانداردها، فقط محدود به محصولات دانش‌بنیانِ شرکت‌های دانش‌بنیان است.

درصورت وجود ابهام یا سوال با ایمیل دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس Standard@inif.ir تماس بگیرید.