105

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی « مدیریت خرید و سفارشات خارجی» نموده است. در این دوره آموزشی مدیران و کارشناسان با مراحل خرید خارجی، انواع اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های بانکی، اسناد بازرگانی، انواع بارنامه و اسناد بازرگانی آشنا می شوند.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: مدیریت خرید و سفارشات خارجی

زمان برگزاری: 28 و 29 آذرماه

photo_۲۰۱۸-۱۱-۲۱_۰۹-۵۱-۴۷ (1)

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره445،000تومان می باشد که با حمایت 75درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 111،250تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره88310113-021 داخلی 250تماس حاصل نمایید.