HEADER

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی « سیستم ها و روش های کاربردی خرید و تدارکات داخلی » نموده است. در این دوره آموزشی مدیران و کارشناسان با اهداف بخش خرید، مراحل اجرایی سیستم سفارش داخلی،برنامه ریزی در مذاکرات خرید و نقش لجستیک الکترونیک در خریدهای داخلی آشنا می شوند.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: سیستم ها و روش های کاربردی خرید و تدارکات داخلی 

زمان برگزاری: 26 و 27 دی ماه

tadarokat

 

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 85 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره424،000تومان می باشد که با حمایت 85 درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 63،600تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره88310113-021 داخلی 250تماس حاصل نمایید.

register2