فرایند اخذ جست‌وجوی دانش پیشین (Prior Art Search)

هدف از این فرایند شناسایی دانش و نوآوری‌های پیشین مرتبط با دارایی‌های فکری خود به منظور ارزیابی و بررسی قابلیت ثبت پتنت شدن است.

 

گام

اقدام

شروع پایان

توضیحات

1

ثبت­‌نام در سامانه غزال و انتخاب کارگزار

98/11/12

98/12/29

آدرس سامانه غزال

ghazal.inif.ir

2

بررسی و تایید درخواست شرکت در سامانه غزال توسط دفتر توانمندسازی

98/11/12

98/12/29

3

هماهنگی با کارگزار برای انعقاد قرارداد

98/11/12

98/12/29

شرکت موظف است ظرف دو هفته نسبت به انعقاد قرارداد با کارگزار منتخب اقدام نماید. در غیر اینصورت به منزله انصراف تلقی خواهد شد.

شرکت موظف است پس از انعقاد قرارداد نسبت به پرداخت 25 درصد هزینه فرایند جستجوی دانش پیشین به کارگزار اقدام نماید.

4

پرداخت سهم حمایتی به کارگزار توسط صندوق

98/11/12

98/12/29

سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند جستجوی دانش پیشین، هفتاد و پنج درصد هزینه‌های شناسایی دانش و نوآوری‌های پیشین مرتبط با دارایی‌های فکری تا سقف 2 میلیون تومان است.

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی پس از اتمام فرآیند به کارگزار پرداخت می­‌شود.

5

مدارک و مستندات لازم برای اخذ سهم حمایتی

98/11/12

98/12/29

کارگزار موظف است برای دریافت سهم حمایتی، مستندات زیر را به صندوق ارسال نماید.

-رسید واریز وجه شرکت دانش‌بنیان به حساب شرکت کارگزار

-گزارش جست‌وجوی دانش پیشین

-نامه حسن انجام کار از طرف شرکت دانش بنیان به کارگزار

-نامه درخواست حمایت به دفتر توانمندسازی (همراه با شماره حساب و شبا شرکت)

 

شرح تعهدات متقاضی خدمت

 • ثبت درخواست حمایت از حفاظت مالکیت فکری (جست‌وجوی دانش پیشین) در سامانه غزال
 • تماس با شرکت کارگزار ظرف مدت 14 روز پس از تایید نهایی صندوق و تدوین قرارداد، ارایه مستندات و پرداخت هزینه به کارگزار ظرف مدت 30 روز از زمان تایید نهایی صندوق
 • معرفی نماینده شرکت
 • ارائه کامل و صادقانه مستندات به کارگزار
 • ارائه مستندات تکمیلی در صورت درخواست کارگزار در هر مرحله حداکثر ده روز پس از اعلام کارگزار

شرح خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی

 • بررسی و اعلام تایید نهایی حمایت و ارجاع متقاضی به کارگزار
 • پرداخت 75% هزینه به کارگزار پس از اتمام خدمت

 

شرح خدمات کارگزار

 • تدوین قرارداد عدم افشا فی مابین شرکت و متقاضی
 • دریافت مستندات از متقاضی شامل:
 • مستندات فنی: شرح اجمالی درخواست با تکیه بر ادبیات تحقیق، بیان نوآوری و توصیف موضوع اختراعی
 • اظهارنامه خودافشایی و اظهارنامه حق تقدم (هر گونه مقاله، ثبت اختراع قبلی و .. مربوط به اختراع موضوع تقاضا)
 • اعلام نقص‌های احتمالی مستندات فنی به متقاضی
 • تدوین گزارش جستجو
 • دریافت نامه تایید پیش نویس از متقاضی (از نقطه نظر مستندات فنی)
 • ارسال نامه اتمام به صندوق
 • دریافت هزینه خدمت از صندوق