HEADER

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت پروژه بر اساس PMBOK» نموده است. در این کارگاه آموزشی 36 ساعته، مدیران و کارشناسان با Project Scope Management؛ Project Cost Management؛ Project Time Management؛ Project Quality Management؛ و …  آشنا می شوند. 

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: کارگاه آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

زمان برگزاری: 8 الی  16 مرداد ماه

 

تبلیغ-98-مدیریت پروژه-صندوق

 

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 90 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره  1.250.000 تومان می باشد که با حمایت 90 درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 125.000 تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 88394117-021 تماس حاصل نمایید.

جهت ثبت نام می توانید بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

register2