فرایند اخذ حمایت از ثبت تقاضانامه از طریق سیستم PCT

 ویژه شرکت‌های دانش بنیان

 

گام

اقدام شروع پایان توضیحات
1 ثبت­ نام در سامانه غزال و انتخاب کارگزار 98/04/01 98/10/30 آدرس سامانه غزال

Bpms.nsfund.ir

 

2 حضور در جلسه مشاوره 98/04/10 98/04/20 پس از ثبت نام اولیه در سامانه غزال، شرکت متقاضی با حضور در جلسه مشاوره نسبت به فرآیند ثبت و لزوم استفاده از خدمت اطلاع پیدا می کند.تایید نهایی استفاده از حمایت صندوق پس از نتایج جلسه مشاوره توسط دفتر توانمندسازی انجام می ­شود.

برای ثبت نام در جلسه مشاوره مالکیت فکری در سامانه غزال ثبت نام کنید و یا با شماره 42170695 تماس بگیرید.

3 تایید درخواست شرکت در سامانه غزال توسط دفتر توانمندسازی 98/04/20 98/10/30
4 انعقاد قرارداد با کارگزار 98/04/22 98/10/30
5 پرداخت سهم حمایتی شرکت به کارگزار 98/04/22 98/10/30 سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند ثبت تقاضانامه ثبت اختراع از طریق PCT، هشتاد و پنج درصد هزینه های خدمات امور ثبتی  و پیش نویس متن اختراع  می­ باشد. شرکت موظف است پس از انعقاد قرارداد نسبت به پرداخت سهم خود به کارگزار اقدام نماید.

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی پس از اتمام فرآیند به کارگزار توسط صندوق پرداخت می­شود.

6 پرداخت سهم حمایتی به کارگزار توسط صندوق 98/06/01 98/10/30 مستندات برای پرداخت به شرح زیر می­ باشد:

– قرارداد با شرکت دانش بنیان (فاکتور رسمی)

– نامه حسن انجام کار توسط شرکت دانش ­بنیان به کارگزار

– رسید اولیه Filing

-لینک پرداخت هزینه

– متن اختراع

ایمیل : Tavanmandsazi@nsfund.ir

کانال اطلاع رسانی : Tavanmandsazi@