فرایند اخذ حمایت از ثبت اختراع در داخل کشور

 ویژه شرکت‌های دانش بنیان

گام اقدام شروع پایان توضیحات
1 ثبت­ نام در سامانه غزال و انتخاب کارگزار 98/04/01 98/10/30 آدرس سامانه غزال

Bpms.nsfund.ir

 

2 حضور در جلسه مشاوره 98/04/10 98/10/30 پس از ثبت نام اولیه در سامانه غزال، شرکت متقاضی با حضور در جلسه مشاوره نسبت به فرآیند ثبت و لزوم استفاده از خدمت اطلاع پیدا می کند.تایید نهایی استفاده از حمایت صندوق پس از نتایج جلسه مشاوره توسط دفتر توانمندسازی انجام می­شود.

برای ثبت نام در جلسه مشاوره مالکیت فکری در سامانه غزال ثبت نام کنید و یا با شماره 42170695 تماس بگیرید.

3 تایید درخواست شرکت در سامانه غزال توسط دفتر توانمندسازی 98/04/20 98/10/30
4 انعقاد قرارداد با کارگزار 98/04/22 98/10/30
5 پرداخت سهم حمایتی شرکت به کارگزار 98/04/22 98/10/30 سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند ثبت اختراع در داخل کشور 65 درصد هزینه های خدمات امور ثبتی تا مبلغ 15 میلیون ریال می­باشد. شرکت موظف است پس از انعقاد قرارداد نسبت به پرداخت سهم خود به کارگزار اقدام نماید. سایر هزینه های ثبت اختراع در سامانه اداره مالکیت صنعتی به عهده شرکت دانش بنیان می­باشد.

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی پس از اتمام فرآیند به کارگزار توسط صندوق پرداخت می­شود.

6 پرداخت سهم حمایتی به کارگزار توسط صندوق 98/06/01 98/11/30

مستندات برای پرداخت به شرح زیر می ­باشد:

– قرارداد با شرکت دانش بنیان(فاکتور رسمی)

– نامه حسن انجام کار توسط شرکت دانش ­بنیان به کارگزار

– رسید ثبت اظهارنامه

– متن اختراع

ایمیل :  Tavanmandsazi@nsfund.ir

کانال اطلاع رسانی : Tavanmandsazi@