فرایند اخذ حمایت ثبت موقت در کشور آمریکا

 ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان

گام اقدام شروع پایان توضیحات
1 ثبت­ نام در سامانه غزال و انتخاب کارگزار 98/04/01 98/10/30 آدرس سامانه غزال

ghazal.inif.ir

 

2 حضور در جلسه مشاوره 98/04/10 20/04/98 پس از ثبت نام اولیه در سامانه غزال، شرکت متقاضی با حضور در جلسه مشاوره نسبت به فرآیند ثبت و لزوم استفاده از خدمت اطلاع پیدا می کند.تایید نهایی استفاده از حمایت صندوق پس از نتایج جلسه مشاوره توسط دفتر توانمندسازی انجام می­‌شود.

برای ثبت نام در جلسه مشاوره مالکیت فکری در سامانه غزال ثبت نام کنید.

3 تایید درخواست شرکت در سامانه غزال توسط دفتر توانمندسازی 98/04/20 98/10/30
4 انعقاد قرارداد با کارگزار 98/04/22 98/10/30
5 پرداخت هزینه خدمات از جانب شرکت دانش‌بنیان به کارگزار 98/04/22 98/10/30 سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند ثبت تقاضانامه ثبت موقت اختراع در کشور آمریکا، هشتاد و پنج درصد هزینه‌های خدمات امور ثبتی و پیش‌نویس متن اختراع تا سقف 5 میلیون تومان است. شرکت موظف است پس از انعقاد قرارداد نسبت به پرداخت سهم خود به کارگزار اقدام نماید.

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی پس از اتمام فرآیند پرداخت می­‌شود.

6 پرداخت سهم حمایتی به کارگزار توسط صندوق 98/06/01 98/11/30 مستندات برای پرداخت به شرح زیر است:

– قرارداد با شرکت دانش‌بنیان (فاکتور رسمی)

– نامه حسن انجام کار توسط شرکت دانش ­بنیان به کارگزار

– رسید اولیه Filing

-لینک پرداخت هزینه

– متن اختراع

ایمیل:  Tavanmandsazi@inif.ir

کانال اطلاع‌رسانی: Tavanmandsazi@