فرایند اخذ حمایت از تحلیل نقض پتنت

هدف از این فرایند شناسایی و تحلیل پتنت‌های نقض‌شده خود توسط دیگران و شناسایی و تحلیل پتنت‌های مشابه به منظور پرهیز از نقض حقوق مالکیت فکری دیگران در هنگام ورود به بازارهای خارجی است.

 

گام

اقدام شروع پایان

توضیحات

1

ثبت­‌نام در سامانه غزال و انتخاب کارگزار

98/11/12

98/12/29

آدرس سامانه غزال

ghazal.inif.ir

2

بررسی و تایید درخواست شرکت در سامانه غزال توسط دفتر توانمندسازی

98/11/12

98/12/29

3

تماس با کارگزار منتخب توسط شرکت و انعقاد قرارداد با کارگزار

98/11/12

98/12/29

شرکت موظف است ظرف دو هفته نسبت به انعقاد قرارداد با کارگزار منتخب اقدام نماید. در غیر اینصورت ثبت‌­نام به منزله انصراف تلقی خواهد شد.

شرکت موظف است پس از انعقاد قرارداد نسبت به پرداخت 30 درصد    هزینه فرایند تحلیل نقض پتنت به کارگزار اقدام نماید.

4

پرداخت سهم حمایتی به کارگزار توسط صندوق 98/11/12

98/12/29

سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند تحلیل نقض پتنت، هفتاد درصد هزینه‌های شناسایی و تحلیل پتنت‌های مشابه تا سقف 3/5 میلیون تومان است.

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی پس از اتمام فرآیند به کارگزار پرداخت می­‌شود.

5

مدارک لازم جهت اخذ حمایت از صندوق

98/11/12

98/12/29

کارگزار موظف است برای دریافت سهم حمایتی مستندات زیر را به صندوق ارسال نماید.

-ارائه گزارش نتایج تحلیل نقض پتنت

-رسید واریز وجه شرکت دانش‌بنیان به حساب شرکت کارگزار

-نامه حسن انجام کار از طرف شرکت دانش بنیان به کارگزار

-نامه درخواست حمایت به مدیریت توانمندسازی (اعلام شماره حساب/ شبای شرکت)

 

شرح تعهدات متقاضی خدمت

-ثبت درخواست حمایت از حفاظت مالکیت فکری (تحلیل نقض پتنتت) در سامانه غزال

-تماس با شرکت کارگزار ظرف مدت 14 روز پس از تایید نهایی صندوق و تدوین قرارداد، ارایه مستندات و پرداخت هزینه به کارگزار ظرف مدت 30 روز از زمان تایید نهایی صندوق

-معرفی نماینده شرکت

-ارائه کامل و صادقانه مستندات به کارگزار

-ارائه مستندات تکمیلی در صورت درخواست کارگزار در هر مرحله حداکثر ده روز پس از اعلام کارگزار

 

شرح خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی

-بررسی و اعلام تایید اولیه حمایت و ارجاع متقاضی به کارگزار

-پرداخت 70٪ هزینه به کارگزار پس از اتمام خدمت

 

شرح خدمات کارگزار

-تدوین قرارداد عدم افشا فی مابین شرکت و متقاضی

-دریافت مستندات از متقاضی شامل:

-مستندات فنی: شرح اجمالی درخواست با تکیه بر ادبیات تحقیق، بیان نوآوری و توصیف موضوع اختراعی

-اظهارنامه خودافشایی و اظهارنامه حق تقدم (هر گونه مقاله، ثبت اختراع قبلی و .. مربوط به اختراع موضوع تقاضا)

-اعلام نقص‌های احتمالی مستندات فنی به متقاضی

-تدوین گزارش جستجو

-دریافت نامه تایید پیش نویس از متقاضی (از نقطه نظر مستندات فنی)

-ارسال نامه اتمام به صندوق

-دریافت هزینه خدمت از صندوق