فرایند اخذ حمایت از تحلیل پتنت

هدف از این فرایند تحلیل پتنت به منظور شناسایی محصولات جدید و فناوری‌های نوظهور، پیش‌بینی روند توسعه فناوری در حوزه‌های تخصصی یا جغرافیایی و تعیین زمینه‌‌های مطمئن برای سرمایه‌گذاری، حل مسائل پژوهشی یا شناسایی همکاران پژوهشی است.

گام

اقدام شروع پایان

توضیحات

1 ثبت­‌نام در سامانه غزال و انتخاب کارگزار

98/11/12

98/12/29

آدرس سامانه غزال

ghazal.inif.ir

2 بررسی و تایید درخواست شرکت در سامانه غزال توسط دفتر توانمندسازی

98/11/12

98/12/29

3

تماس با کارگزار منتخب توسط شرکت و انعقاد قرارداد با کارگزار

98/11/12

98/12/29

شرکت موظف است ظرف دو هفته نسبت به انعقاد قرارداد با کارگزار منتخب اقدام نماید. در غیر اینصورت ثبت نام به منزله انصراف تلقی خواهد شد.

شرکت موظف است پس از انعقاد قرارداد نسبت به پرداخت 30 درصد از  هزینه فرایند به کارگزار اقدام نماید.

4 پرداخت سهم حمایتی به کارگزار توسط صندوق

98/11/12

98/12/29

سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند تحلیل پتنت، هفتاد درصد هزینه‌های تحلیل پتنت به منظور شناسایی محصولات جدید و فناوری‌های نوظهور تا سقف 1/5 میلیون تومان است.

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی پس از اتمام فرآیند تحلیل پتنت به کارگزار پرداخت می­‌شود.

5

مدارک لازم جهت اخذ حمایت از صندوق

98/11/12 98/12/29

کارگزار موظف است برای دریافت سهم حمایتی، مستندات زیر را به صندوق ارسال نماید.

-ارائه گزارش و نتایج تحلیل پتنت

-رسید واریز وجه شرکت دانش‌بنیان به حساب شرکت کارگزار

-نامه حسن انجام کار از طرف شرکت دانش بنیان به کارگزار

-نامه درخواست حمایت به دفتر توانمندسازی (همراه با شماره حساب و شبا شرکت)

پتنت ها شامل مجموعه ای عظیم از اطلاعات فنی هستند که شاید در هیچ منبع دیگری نباشد. تحلیل پتنت به شناسایی محصولات جدید و فناوری های نوظهور و سیر تغییر و تحول فناوری کمک می کند که این امر موجب تعیین زمینه های مطمئن برای سرمایه گذاری می شود و همچنین به پیش بینی روند توسعه فناوری در یک حوزه تخصصی، حل مسایل پژوهشی، شناسایی رقبا و همکاران، درک مناسب از حوزه های جدید فناوی برای سرمایه گذاری تحقیق و توسعه به شرکت ها کمک می کند.

 

شرح تعهدات متقاضی خدمت

-ثبت درخواست حمایت از حفاظت مالکیت فکری (تحلیل پتنتت) در سامانه غزال

-تماس با شرکت کارگزار ظرف مدت 14 روز پس از تایید نهایی صندوق و تدوین قرارداد، ارایه مستندات و پرداخت هزینه به کارگزار ظرف مدت 30 روز از زمان تایید نهایی صندوق

-معرفی نماینده شرکت

-ارائه کامل و صادقانه مستندات به کارگزار

-ارائه مستندات تکمیلی در صورت درخواست کارگزار در هر مرحله حداکثر ده روز پس از اعلام کارگزار

شرح خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی

-بررسی و اعلام تایید اولیه حمایت و ارجاع متقاضی به کارگزار

-پرداخت 70% هزینه به کارگزار پس از اتمام خدمت

شرح خدمات کارگزار

– برگزاری جلسه طرح موضوع با متقاضی

– دریافت شرح موضوع درخواست (شامل شرح اجمالی موضوع به لحاظ فنی، شرح خدمات، زمان بندی، نحوه ارائه پروژه)

-اعلام هزینه، زمان بندی و شرح خدمات به متقاضی

-تدوین قرارداد با متقاضی

-ارائه گزارش تحلیل پتنت به متقاضی

-ارائه نامه اتمام کار به صندوق

-دریافت هزینه خدمت از صندوق