روند توسعه محصولات جدید

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «روند توسعه محصولات جدید» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان با مفهوم توسعه محصول جدید و جایگاه آن در نوآوری، مدل های مختلف توسعه محصول جدید آشنا می شوند. 

کدخدمت: 1020020

عنوان برنامه:  روند توسعه محصولات جدید

حوزه تخصصی: هوشمندی و مدیریت فناوری

زمان: سه شنبه 95/11/26 

مکان: مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره 150000تومان می باشد که با حمایت 75% صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 37500تومان پرداخت می کند.

ثبت نام: جهت ثبت نام می توانید بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

baner-ثبت نام