%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%88-%d9%81%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d9%87%d8%af%d8%b1

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با اصول و فنون مذاکرات داخلی» نموده است. هدف اصلی این کارگاه، آشنایی مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان با مراحل مختلف مذاکره، مهارت های مذاکره می باشد. 

کدخدمت: 1020008

عنوان برنامه: آشنایی با اصول و فنون مذاکرات داخلی

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

زمان: پنج شنبه 95/10/30 

مکان: صندوق نوآوری و شکوفایی

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره 200000تومان می باشد که با حمایت 75% صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 50000 تومان پرداخت می کند.

ثبت نام: از طریق مراجعه به لینک زیر و ثبت نام افرادی از شرکت که قصد حضور در دوره را دارند.

                                                

baner-ثبت نام