صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت سنجش فناوری خاورمیانه اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مبانی استقرار نظام مدیریت فناوری در بنگاه های در شرکت های دانش بنیان» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان با پارادایم های مدیریت فناوری، مدیریت فناوری در سطح بنگاه، پیاده سازی نطام مدیریت فناوری در بنگاه های دانش بنیان آشنا می شوند.

کدخدمت: 1020019

عنوان برنامه: مبانی استقرار نظام مدیریت فناوری در بنگاه های در شرکت های دانش بنیان

حوزه تخصصی: هوشمندی و مدیریت فناوری

زمان: پنج شنبه95/12/19 

مکان: مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره 200000تومان می باشد که با حمایت 75% صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 50000تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره -76250030-021 تماس حاصل نمایید.

ثبت نام: جهت ثبت نام می توانید بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

baner-ثبت نام