فروش

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی استراتژی های بازاریابی و فروش در استان خراسان شمالی نموده است.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: کارگاه آموزشی استراتژی های بازاریابی و فروش ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان شمالی

زمان برگزاری: 22 تیر ماه 

 

Marketing and sales strategies-nsfund-bojnourd

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 90 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره 250.000 تومان می باشد که با حمایت 90 درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 25.000 تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 05135003273 تماس حاصل نمایید.

register2