2

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «حقوق تجارت الکترونیک» نموده است. در این دوره آموزشی 1 روزه، مدیران و کارشناسان با اهمیت تجارت الکترونیک، قوانین مرتبط با آن در ایران، قراردادهای الکترونیکی، استنادپذیری ادله و … آشنا خواهند شد. 

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: دوره آموزشی حقوق تجارت الکترونیک

زمان برگزاری:28 شهریور ماه

 

1701-sanfogh

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند برای نماینده اول معرفی شده مشمول حمایت 70 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره 430.000 تومان می باشد که با حمایت 70 درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 130.000 تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 88310113 الی 119 داخلی 257  تماس حاصل نمایید.

جهت ثبت نام می توانید بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

register2