1
صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری پارک علم و فناوری استان همدان اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی» ویژه شرکت های دانش بنیان استان همدان نموده است.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: دوره آموزشی آشنایی با انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان همدان 

زمان برگزاری: پنجشنبه 17 مرداد ماه

 

دوره آموزشی آشنایی با انواع قراردادهای سرمایه گذاری و تأمین مالی

هزینه: شرکت دانش بنیان برای حضور در این دوره از حمایت‌های توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف 250.000 تومان بهره‌مند خواهند شد. در صورت هر گونه سوال با شماره 38320619-081 داخلی 124 تماس حاصل نمایید.

register2