1

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه غیرتجاری مشاورین اندیشه پژوهان ادیب اقدام به برگزاری دوره آموزشی «استراتژی‌های حقوقی قراردادهای فناوری محور و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود» ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی نموده است. در این دوره آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با استراتژی‌های حقوقی کاربردی در تنظیم و اجرای قرادادهای پژوهشز، نوآوری و تحقیق و توسعه، قراردادهای تجاری‌سازی فناوری، دانش فنی و مالکیت فکری، محرمانگی و منع افشا و … آشنا می شوند.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه 

عنوان خدمت: دوره آموزشی استراتژی‌های حقوقی قراردادهای فناوری محور و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود

زمان برگزاری: چهارشنبه 20 تیر ماه

 

tech

 

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 90 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی برای نماینده اول می شوند. هزینه شرکت در این دوره  300.000 تومان می باشد که با حمایت 90 درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 30.000 تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 35424353-051 تماس حاصل نمایید.

جهت ثبت نام می توانید بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

register2