تسهیلات لیزینگ محصولات شرکت های دانش بنیان2

معاونت توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی جهت ایجاد ارتباط فی مابین شرکت های دانش بنیان و شرکت های تولیدی صنعتی، امکان بهره مندی از امکانات صندوق جهت تسهیل ارتباط مذکور را  فراهم نموده است

در صورت سفارش محصولات لیزینگ پذیر شرکت های دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به لیزینگ محصولات فوق با نرخ های ترجیحی جهت تسهیل خرید محصولات توسط شرکت های تولیدی صنعتی از شرکت های دانش بنیان می نماید.

شرایط دریافت تسهیلات لیزینگ نیز در لینک زیر خدمت حضور تقدیم شده است.

 

شرایط دریافت تسهیلات لیزینگ