هدر

 

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی غیرمالی شرکت های دانش بنیان تقویم خدمات یادگیری در فصل زمستان را اعلام  نمود.

در تقویم خدمات یادگیری شش ماهه چهارم سال 96 ، تعداد 32 کارگاه آموزشی در قالب 342 ساعت آموزشی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی تعریف شده است. این کارگاه های آموزشی در حوزه های استراتژی و مدیریت فناوری- مدیریت بنگاه و عملیات تجاری و حوزه ی صادرات بر اساس نیازسنجی از شرکت های دانش بنیان توسط کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود.

خدمات یادگیری مشمول حمایت 60 تا 75 درصدی  صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد.

لازم به ذکر است که به منظور رعایت اصل عدالت و بهره مندی یکسان شرکت های دانش بنیان از خدمات یادگیری از هر شرکت دانش بنیان یک نفر می تواند در دوره های آموزشی شرکت نماید.

شرکت های دانش بنیان می توانند برای حضور در کارگاه های آموزشی :

الف  دوره های شرکت تجارت هوشمند هیراد در سامانه غزال ثبت نام نمایند

ب. کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط گروه مالی و سرمایه گذاری شریف با شماره 66040188  تماس حاصل نمائید

ج. کارگاه های برگزار شده توسط مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران با شماره 88861994 تماس حاصل نمایند.

جهت اطلاع از تقویم خدمات یادگیری کلیک نمایید.

شااخص

guide-learning        regisdter-gahzal

.