دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای برنامه عملیاتی خود و با هدف آشنایی شرکت های دانش بنیان با انواع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و نحوه استفاده از انواع تسهیلات آن برگزار می نماید:

عنوان برنامه: آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی (ویژه استان اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و همدان)

حوزه تخصصی: استراتژی، برنامه ریزی و تفکر راهبردی

زمان: شنبه 15 آبان ، ساعت 11 الی 13

 

sabtnam

baner-click-fghjgh

baner-click-web