مدیریت تحقیق و توسعه در بنگاه های دانش بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت تحقیق و توسعه در بنگاه های دانش بنیان» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان با نقش و جایگاه تحقیق و توسعه، سازماندهی و ایجاد ساختار تحقیق و توسعه و تعریف پروژه های تحقیقی-توسعه ای آشنا می شوند. 

کدخدمت: 1020016

عنوان برنامه: مدیریت تحقیق و توسعه در بنگاه های دانش بنیان

حوزه تخصصی: هوشمندی و مدیریت فناوری

زمان: یکشنبه 95/12/15 

مکان: مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره 200000تومان می باشد که با حمایت 75% صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 50000تومان پرداخت می کند.

ثبت نام: جهت ثبت نام می توانید بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

baner-ثبت نام