HEADERبا راه ‏اندازی خدمات توانمندسازی از سال 94، صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی و ارتقای کیفی شرکت‏های دانش‏ بنیان از حضور شرکت‏های دانش ‏بنیان در کارگاه‏ های آموزشی حمایت می‏ کند

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، طی دورۀ  19ماهه تا بهمن 96، 700 شرکت دانش ‏‏بنیان در قالب 89 کارگاه آموزشی، معادل 9300 نفر ـ ساعت آموزشی از خدمات یادگیری دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کرده ‏اند. شایان ذکر است تنها در بهمن ماه سال 96، شرکت‏های دانش‏ بنیان با حضور در 16 کارگاه آموزشی حدود 1600 نفر ـ ساعت آموزش دیده‌اند. این آمار نشان‏ دهندۀ استقبال شرکت‏ های دانش ‏بنیان از خدمات توانمندسازی از یک‏سو و توسعۀ خدمات متناسب با نیازهای شرکت‏ ها از سوی دیگر است

برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‏های آموزشی تحت حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، بر اساس نیازسنجی از شرکت‏‏های دانش‏ بنیان به کارگزاران توانمندسازی واگذار شده است. این کارگاه‏ های آموزشی در 16 حوزۀ مختلف مدیریتی و با حمایت 75 درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی، به صورت آنلاین یا حضوری برگزار می‏ شود.

همچنین به منظور بهره مندی شرکت‏های دانش ‏بنیان فعال در سایر استان‏های کشور نیز، شعب استانی توانمندسازی در زمینۀ یادگیری، از اسفند ماه 96 شروع به فعالیت کرده است.

شرکت‏ های دانش ‏بنیان علاوه بر حضور در کارگاه‏ های آموزشی بر اساس تقویم خدمات یادگیری دفتر توانمندسازی، می ‏توانند دوره ‏های تخصصی درخواستی خود را در محل شرکت (یادگیری شرکتی) و با حمایت صندوق نواوری و شکوفایی برگزار کنند.