تماس-با-ما

مجری آموزشی مسئول تلفن
گروه مالی شریف آقای رنگ آمیز 021-66040188
هیراد خانم احمدی 66421605 داخلی 102

کارشناس مسئول حوزه یادگیری : خانم شیبانی  42170692

پاسخگویی آنلاین (ایمیلی) : tavanmandsazi@nsfund.ir

کانال تلگرام توانمندسازی :  Telegram.me/Tavanmandsazi

.