ارائه خدمات آموزشی به  شرکت های دانش بنیان

..

تقویم زمستان 97

تقویم خدمات_001

تقویم پاییز 97

learning

 

تقویم شش ماه اول سال 1397

Cbd-Servises-97-1_001

Cbd-Servises-97-1_002

 

تقویم زمستان 1396

cbd-services-learning-96-4_Page_1

cbd-services-learning-96-4_Page_2

 

 

تقویم پاییز 1396

 

 دوره:      آشنایی با فرآیند  اخذ استانداردهای ملی و بین المللی و حمایت های دفتر توانمندسازی   کلیک کنید

 

(در حال ثبت نام)

cbd-services-learning-96-3

 

تقویم دوره های آموزشی شش ماه اول 1396

(برگزار گردید)

cbd-services-learning-96-1

تقویم دوره های آموزشی شش ماه دوم 1395

(برگزار گردید)

cbd-services-6-2-95_Page_1

cbd-services-6-2-95_Page_2

تقویم دوره های آموزشی شش ماه اول 1395

(برگزار گردید)

cbd-services-6-1-95

مجری آموزشی مسئول تلفن
گروه مالی شریف آقای رنگ آمیز 021-66040188
هیراد خانم احمدی 66421605 داخلی 102

کارشناس مسئول حوزه یادگیری : خانم شیبانی  42170692

پاسخگویی آنلاین (ایمیلی) : tavanmandsazi@nsfund.ir

کانال تلگرام توانمندسازی :  Telegram.me/Tavanmandsazi

.

.

.