HEADER

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی شرکت های دانش بنیان تقویم خدمات یادگیری در تابستان سال 98 را اعلام نمود.

در تقویم خدمات یادگیری تابستان 98 صندوق نوآوری و شکوفایی، تعداد 34 کارگاه آموزشی کوتاه‌مدت و 5 دوره آموزشی میان‌مدت در قالب 873 ساعت آموزشی به صورت دوره های حضوری و مجازی تعریف شده است. این کارگاه های آموزشی در حوزه های استراتژی و مدیریت فناوری- مدیریت بنگاه و عملیات تجاری و حوزه ی صادرات بر اساس نیازسنجی از شرکت های دانش بنیان توسط کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی در تهران و مراکز استان‌ها برگزار می شود.

در دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت 2 نفر از هر شرکت دانش‌بنیان می‌تواند از حمایت 90 درصدی تا سقف روزانه 500هزار تومان و برای دوره‌های میان‌مدت تنها یک نماینده از هر شرکت دانش‌بنیان از حمایت 70 درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی بهره‌مند خواهند شد.

شرکت های دانش بنیان می توانند در فصل تابستان تا سقف 45 میلیون تومان از خدمات یادگیری استفاده نمایند.

خدمات یادگیری مشمول حمایت 90 درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد.

شرکت های دانش بنیان می توانند برای ثبت نام جهت حضور در کارگاه های آموزشی از طریق سامانه غزال به آدرس BPMS.nsfund.ir اقدام نمایند.

راه های ارتباطی با کارگزاران برگزاری دوره های آموزشی:

الف   شرکت تجارت هوشمند هیراد شماره 66127642-021 داخلی 104 جناب آقای شجاعی

ب.  گروه مالی و سرمایه گذاری شریف با شماره 88394117- 021 جناب آقای رنگامیز

ج.مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران با شماره 88861994-021 داخلی 257 سرکار خانم امیری

د. شرکت بشرا پژوه با شماره 35003273-051 سرکار خانم تهرانپور

ه. مرکز آموزش بازرگانی 8695-021 داخلی 126 سرکار خانم محسن زادگان

ی- موسسه غیرتجاری مشاورین اندیشه پژوهان ادیب 35424353-051 سرکار خانم عزتیان

برای دریافت تقویم خدمات یادگیری مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی روی عکس کلیک نمایید.

1-1

 

2