HEADER

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی شرکت های دانش بنیان تقویم خدمات یادگیری در بهار سال 98 را اعلام نمود.

در تقویم خدمات یادگیری بهار 98 صندوق نوآوری و شکوفایی، تعداد 15 کارگاه آموزشی در قالب 171 ساعت آموزشی به صورت دوره های حضوری و مجازی تعریف شده است. این کارگاه های آموزشی در حوزه های استراتژی و مدیریت فناوری- مدیریت بنگاه و عملیات تجاری و حوزه ی صادرات بر اساس نیازسنجی از شرکت های دانش بنیان توسط کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود. با حمایت 90 درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت های دانش بنیان می توانند در فصل بهار تا سقف 10 میلیون تومان از خدمات یادگیری استفاده نمایند. از هر شرکت دانش بنیان 2 نفر امکان حضور در کارگاه های آموزشی را دارند.

خدمات یادگیری مشمول حمایت 90 درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد.

شرکت های دانش بنیان می توانند برای ثبت نام جهت حضور در کارگاه های آموزشی از طریق سامانه غزال به آدرس BPMS.nsfund.ir اقدام نمایند.

راه های ارتباطی با کارگزاران برگزاری دوره های آموزشی:

الف   شرکت تجارت هوشمند هیراد شماره 66127642-021 داخلی 104 جناب آقای شجاعی

ب.  گروه مالی و سرمایه گذاری شریف با شماره 88394117- 021  آقای رنگامیز

ج.مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران با شماره 88861994-021 داخلی 220 سرکار خانم وفایی

د. شرکت بشرا پژوه با شماره 35003273-051 سرکارخانم تهرانپور

ه. موسسه کسب و کار اقیانوس آبی 2-88672001-021 داخلی 101 سرکار خانم خلدنوش

ی. مرکز آموزش بازرگانی 8695-021 داخلی 126 خانم محسن زادگان

برای دریافت تقویم خدمات یادگیری مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی روی عکس کلیک نمایید.

Untitled