900

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی غیرمالی شرکت های دانش بنیان تقویم خدمات یادگیری در پاییز سال 97 را اعلام  نمود.

در تقویم خدمات یادگیری پاییز 97 ، تعداد 21 کارگاه آموزشی در قالب259ساعت آموزشی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی تعریف شده است. این کارگاه های آموزشی در حوزه های استراتژی و مدیریت فناوری- مدیریت بنگاه و عملیات تجاری و حوزه ی صادرات بر اساس نیازسنجی از شرکت های دانش بنیان توسط کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود.

خدمات یادگیری مشمول حمایت 75 درصدی  صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد.

لازم به ذکر است که به منظور رعایت اصل عدالت و بهره مندی یکسان شرکت های دانش بنیان از خدمات یادگیری از هر شرکت دانش بنیان یک نفر می تواند در دوره های آموزشی شرکت نماید.

شرکت های دانش بنیان می توانند برای حضور در کارگاه های آموزشی :

الف  دوره های شرکت تجارت هوشمند هیراد در سامانه غزالautomation.nsfund.ir  ثبت نام نمایند

ب. کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط گروه مالی و سرمایه گذاری شریف با شماره 66040188  تماس حاصل نمائید

ج. کارگاه های برگزار شده توسط مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران با شماره 88861994 تماس حاصل نمایند.

برای دریافت تقویم خدمات یادگیری مورد حمایت صندوق نواوری و شکوفایی روی عکس کلیک نمایید.

learning