HEADER

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش بازرگانی اقدام به برگزاری دوره آموزشی «فرآیند و قانون برگزاری مناقصات» نموده است. در این دوره آموزشی 16 ساعته، مدیران و کارشناسان با فرآیند برگزاری و تهیه اسناد مناقصه، مستندسازی و آشنایی با پایگاه ملی مناقصات، کمیسیون مناقصات و وظایف و …  آشنا می شوند.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: فرآیند و قانون برگزاری مناقصات 

زمان برگزاری: از 27 خردادماه روزهای دوشنبه ساعت 16 الی 20

 

Untitled

 

 

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 90 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره  600.000 تومان می باشد که با حمایت 90 درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 60.000 تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 8695-021 داخلی 1 و 126 تماس حاصل نمایید.

جهت ثبت نام می توانید بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

register2