اصول تدوین قراردادها

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «اصول حقوقی تنظیم قراردادهای تجاری» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان حقوقی شرکت های دانش بنیان با انواع قراردادها، تعهدات طرفین قرارداد، انواع خسارت و ابزارهای تضمین قرارداد آشنا می شوند. 

کدخدمت: 1020015

عنوان برنامه:  اصول حقوقی تنطیم قراردادهای تجاری

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

زمان: پنج شنبه95/11/28

مکان: مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره 200000تومان می باشد که با حمایت 75% صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 50000تومان پرداخت می کند.

ثبت نام: جهت ثبت نام می توانید بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

baner-ثبت نام