HEADER20

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «روش های متداول پرداخت در تجارت بین المللی با تاکید بر اعتبارات اسنادی» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با روش های متداول پرداخت، تنظیم اسناد، انواع اعتبارات اسنادی و اصلاحات اینکوترمز آشنا می شوند.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: روش های متداول پرداخت در تجارت بین المللی با تاکید بر اعتبارات اسنادی

زمان برگزاری:4 و 5 بهمن ماه

LC-POSTER

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره520،000تومان می باشد که با حمایت 75درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 130،000 تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 66086771-021 داخلی 102 تماس حاصل نمایید.

جهت ثبت نام می توانید بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

register2