لیست نمایشگاه‌های خارجی مورد حمایت دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی

    حمایت گسترده صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارجی در سال 1398 … ادامه خواندن لیست نمایشگاه‌های خارجی مورد حمایت دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی