HEADER

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «بیمه و تضمین در قراردادها» نموده است. در این کارگاه آموزشی 2 روزه، مدیران و کارشناسان با نحوه رفتار سازمان تأمین اجتماعی با قراردادها، تعریف تضمین، انواع و اهمیت تضمین در قراردادها آشنا می شوند.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: دوره آموزشی بیمه و تضمین قراردادها 

زمان برگزاری:27 و 28 بهمن ماه 

بیمـه و تضمیـن در قـراردادهـا

 

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 85 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره444،000 تومان می باشد که با حمایت 85 درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 66.600 تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 88310113 الی 119 داخلی 250-257 و 258 تماس حاصل نمایید.

جهت ثبت نام می توانید بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

register2