HEADER

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «آنچه کارفرمایان در خصوص تعهدات و خدمات تامین اجتماعی باید بدانند» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با تکالیف و تعهدات کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی، قوانین، مقررات ناظر بر فرآیند و چگونگی ارتباط کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و حوزه های عملکردی آن در بخش های مختلف (بیمه، درمان و سرمایه گذاری) و جایگاه آن در نظام تامین اجتماعی کشور، واحدهای اجرائی سازمان تامین اجتماعی (بیمه و درمان) در سطح استان و ساختار سازمانی آنها آشنا می شوند.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت:آنچه کارفرمایان در خصوص تعهدات و خدمات تامین اجتماعی باید بدانند

زمان برگزاری:6 و 7 دی ماه

poster2

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره490،000تومان می باشد که با حمایت 75درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 122،500 تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 66086771-021 داخلی 102 تماس حاصل نمایید.

جهت ثبت نام می توانید بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

register2