HEADER

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری «کمپ شکار فرصت های نوآوری» در استان اصفهان نموده است.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: کمپ شکار فرصت های نوآوری ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان

زمان برگزاری:4 مهرماه

 

camp-nsfund

هزینه:  شرکت‌های دانش‌بنیانی که در این دوره شرکت نمایند برای نماینده اول شرکت دانش‌بنیان مشمول حمایت 70 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره 2.000.000 تومان می باشد که با حمایت 70 درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 600.000 تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 05135003273 تماس حاصل نمایید.

جهت ثبت نام می‌توانید بر روی شکل زیر کلیک نمایید.

 

register2