بازار

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی توسعه نوآوری در شرکت‌ها (نوآوری یا حذف از بازار)  در استان خراسان شمالی نموده است.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: کارگاه آموزشی توسعه نوآوری در شرکت‌ها

زمان برگزاری: 15 اردیبهشت ماه 

innovation.nsfund

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 90 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره 350.000 تومان می باشد که با حمایت 90 درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 35.000 تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 05135003273 تماس حاصل نمایید.

 

register2