12

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی « توسعه نوآوری در شرکت ها»ویژه شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با نقش نوآوری برای بقا و رشد در بازار ایران، لازمه نوآوری در شرکت ها، اکوسیستم نوآوری ایران آشنا می شوند.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت:توسعه نوآوری در شرکت ها

زمان برگزاری: 25 مهرماه
کارگاه توسعه نوآوری در شرکت ها

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 80 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره350،000 تومان می باشد که با حمایت 80درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 70،000تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 05135003273تماس حاصل نمایید.

register2