ردیف

نام رویداد تاریخ

لینک ثبت نام

1

رویداد ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در حوزه مدیریت پسماند شهری

9 اردیبهشت

2

رویداد ارائه نیازهای فناورانه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی

21 خرداد

3

گردهمایی شرکت های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های حوزه فضایی

16، 17 و 18 تیر

4

رویداد معرفی نیازهای فناورانه تعمیر و نگهداری هواپیما 13 و 14 مرداد
5 گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت‌‌های دانش‌بنیان و استارت‌‌آپ‌‌های صنعت غذایی

10، 11 و 12 شهریور

6

گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت‌‌های دانش ‌‌بنیان و استارت‌‌آپ‌‌های صنعت فولاد 7، 8 و 9 مهر
7 گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت‌‌های دانش‌بنیان و استارت‌‌آپ‌‌های صنعت خودرو

15، 16 و 17 مهر

8

گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در حوزه رباتیک و اتوماسیون صنعتی 26 و 27 آبان https://evnd.co/BPeLx

9

گردهمایی ارائه فناوری‌های نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

3، 4 و 5 آذر

https://evnd.co/ygg27