HEADERصندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «روش ها و ابزارهای جذب نیروی انسانی متناسب» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با ابزارهای جدید جذب نیروی انسانی، روش های استخراج شایستگی، روش های عملیاتی شناخت تیپ های شغلی آشنا می شوند.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: روش ها و ابزارهای جذب نیروی انسانی متناسب

زمان برگزاری: چهارشنبه 16اسفند ماه

hr.poster

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره 200،000تومان می باشد که با حمایت 75درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل50،000تومان پرداخت می کند.

راهنمایی: در صورت هر گونه سوال با شماره 66421605-021 داخلی 102 تماس حاصل نمایید.

جهت ثبت نام می توانید بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

register2