33

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با ضرورت آسیب شناسی منابع انسانی، بررسی نحوه ارزیابی عملکرد منابع انسانی و آسیب های آن، آسیب شناسی رابطه کارکنان با مدیران آشنا می شوند.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت:آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

زمان برگزاری: یکشنبه 10 تیرماه

Daneshhhhhhhh (1)

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره248،000تومان می باشد که با حمایت 75درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 62،000تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره88310113-021 داخلی 250تماس حاصل نمایید.