header20صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «اصول ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری» 
نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با  امکانسنجی، تعاریف و فرایند انجام، جریانات نقدی آزاد بنگاه و صاحبان سرمایه، ریسک، بازده و نرخ هزینه فرصت، خالص ارزش حال بنگاه و خالص ارزش حال سرمایه، تعاریف و ارتباطات، مقایسه و اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری آشنا می شوند

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: اصول ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

زمان برگزاری:14 الی 16 دی ماه

photo_2018-01-01_10-56-19

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره580،000تومان می باشد که با حمایت 75درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 145،000 تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 66086771-021 داخلی 102 تماس حاصل نمایید.

جهت ثبت نام می توانید بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

register2