13

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل با رویکرد مدل های بورس و بانک» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان با تحلیل توابع مالی در اکسل، تحلیل حساسیت اقتصادی پروژه، تحلیل حساسیت مدل های مالی، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و شبیه سازی قیمت سهام  آشنا می شوند.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل

زمان برگزاری: 7 مردادماه

مدلسازی

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره 820،000تومان می باشد که با حمایت 75درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل  205،000 تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 66086771-021 داخلی 102 تماس حاصل نمایید.