HEADER20

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «استراتژی های مالی کسب و کار» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان با ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمانی و استراتژی های مالی، انواع استراتژی های کسب و کار ،برنامه ریزی مالی بنگاه اقتصادی، تجزیه تحلیل فرآیندهای مالی کسب و کار ،تجزیه تحلیل قدرت تطابق پذیری بنگاه اقتصادی در شرایط عدم اطمینان، تحلیل رشد و مدل های رشد کسب و کار آشنا می شوند.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت:استراتژی های مالی کسب و کار

زمان برگزاری:30 خردادماه

s-finance

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره320،000تومان می باشد که با حمایت 75درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل80،000 تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 66086771-021 داخلی 102 تماس حاصل نمایید.