HEADER1

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «حسابداری فروش» نموده است. در این کارگاه آموزشی 1 روزه، مدیران و کارشناسان با استانداردهای حسابداری مرتبط با با حسابداری فروش، آیین نامه ها و فرآیندهای فروش و برگشت از فروش آشنا خواهند شد.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: دوره آموزشی حسابداری فروش 

زمان برگزاری: 29 بهمن ماه 

 

حسابداری فروش

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 85 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره260،000 تومان می باشد که با حمایت 85 درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 39.000 تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 88310113 الی 119 داخلی 250-257 و 258تماس حاصل نمایید.

جهت ثبت نام می توانید بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

 

register2