HEADER
صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «استاندارد بین المللی گزارشگری مالی با رویکرد آمادگی آزمون IFRS» 
نموده است. این کارگاه آموزشی 40 ساعته برای مدیران و کارشناسان برگزار خواهد شد.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: استاندارد بین المللی گزارشگری مالی با رویکرد آمادگی آزمون IFRS

زمان برگزاری: از 6 بهمن ماه روزهای شنبه ها و دوشنبه ها 

ADV-IFRS-97-11-85%

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 85 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره1.250،000تومان می باشد که با حمایت 85درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 187.500 تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 66086771-021 داخلی 102 تماس حاصل نمایید.

جهت ثبت نام می توانید بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

register2