صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه بازار و گسترش همکاری های فناورانه شرکت های دانش بنیان اقدام به ارائه حمایت بلاعوض از حضور شرکت های دانش بنیان (نوپا و تولیدی) در نمایشگاه های تخصصی ملی در سال 1396 نمود.

این نمایشگاه ها با استقبال شرکت های دانش بنیان در حال برگزاری است و بیش از 150 شرکت دانش بنیان از سراسر کشور تاکنون جهت حضور در این نمایشگاه ها از طریق سامانه غزال ثبت نام و حمایت بلاعوض دریافت نموده اند.

دفتر توانمندسازی صندوق در قالب برنامه راهبردی توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش بنیان، اقدام به تهیه لیست نمایشگاه های بین المللی داخلی در سال 1397 نموده است. در فهرست نمایشگاه های مصوب سال 1397 بیش از 50 نمایشگاه بین المللی داخلی مورد حمایت قرار می گیرد و میزان حمایت بلاعوض از حضور هر شرکت دانش بنیان در نمایشگاه های مورد تائید به میزان 70 درصد هزینه کرد حضور و تا سقف 50 میلیون ریال می باشد.

شرایط تکمیلی دریافت حمایت های بلاعوض در پورتال توانمندسازی به آدرس cbd.nsfund.ir اطلاع رسانی شده است که شرکت های دانش بنیان از آن طریق می توانند درخواست دریافت حمایت بلاعوض خود جهت حضور در نمایشگاه های تخصصی ملی را ارائه نمایند.

همراه شرکت های دانش بنیان در مسیر موفقیت

 

دریافت فایل کامل راهنمای دریافت تسهیلات حضور در نمایشگاه ها :  کلیک کنید 

2017-09-26_14-28-59